Kolonková izolace DNA/RNA a proteinů (MO BIO)

Izolace DNA/RNA z krve

Americká společnost MoBio nabízí kompletní sortiment souprav pro izolaci nukleových kyselin a pro přečišťování PCR produktů. Poskytuje kompletní kity (včetně plastiku, ethanolu) pro izolace DNA a RNA ze širokého spektra vzorků jako jsou rostlinné a živočišné tkáně, krev, sérum, plasma, půda, fekálie, forenzní vzorky plasmidy, voda a mnoho dalších.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)