EliZyme pro NGS

EliZyme Library Quantification Kit
  • EliZyme Library Quantification Kit
  • EliZyme Library Quantification Kit

EliZyme Library Quantification Kit

Výhody

  • Přesná kvantifikace
  • Hot-start technologie inaktivuje enzym pod 65 °C, čímž se zabrání tvorbě primer-dimer komplexů a nespecifických produktů
  • Pro všechny Real-Time PCR cyklery

Aplikace

  • Kvantifikace NGS knihovny

Klíčovou roli v sekvenování nové generace sehrává přesná kvantifikace knihovny. Při sestavování knihovny mohou odchylky v koncentracích mezi vzorky vést k rozdílům v počtu sekvenovaných readů.

EliZyme Library Quantification Kit je založen na qPCR metodě. EliZyme Library Quantification Kit pro Illuminu® obsahuje všechny reagencie nezbytné pro úspěšnou kvantifikaci knihovny. Kvantifikace knihovny je realizována amplifikací předem naředěných DNA standardů a naředěných vzorků knihovny. Primery rozpoznají adaptorové sekvence používané v sekvenování nové generace na zařízených společnosti Illumina®. Průměrná hodnota Ct každého DNA standardu je vynesena oproti průměrné koncentraci v pM (v logaritmickém měřítku). Je tak generována křivka používaná pro výpočty koncentrace knihovny.

Univerzální souprava pro všechny typy RealTime přístrojů (NO-ROX, Low ROX i High ROX)

Položky Kat. č. Velikost Balení Cena bez DPH DPH  
Zaváděcí cena EZ4815 500/1000 reakcí 13 000.10 Kč / € 503.90 21 % Koupit
DNA Standards 1-5 DNAS 5 x 80 µl 1 bal. 11 069.10 Kč / € 425.30 21 % Koupit

Žádné otázky a odpovědi.

Může vás ještě zajímat

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)