Testy pro veterináře

FeLV-one-step-foto
  • FeLV-one-step-foto

FeLV One-Step

Tento test FeLV One-Step je založen na bázi chromatografického testovacího proužku, monoklonálních a polyklonálních protilátek, které reagují s odlišnými epitopy antigenu FeLV p27. Polyklonální protilátky jsou konjugovány s částicemi koloidního zlata a monoklonální protilátky jsou imobilizovány na proužku v testovací oblasti označené písmenem T. Antigen FeLV p27 ve vzorku, který je nanesen na proužek do okénka pro vzorek označeného písmenem S, se váže k polyklonálním protilátkám se zlatými částicemi a vytvoří konjugát, který migruje proužkem k oblasti T. Barevná změna (objevení testovací linie) v testovací oblasti T znamená pozitivní výsledek testu. Antigen FeLV je také imobilizován na proužku v kontrolní oblasti označené písmenem C. Navázání zlatého konjugátu na kontrolní linii způsobí zabarvení kontrolní linie, což znamená, že test pracuje správně.

Test je určen pro vzorky plné krve, vzorky tkáňových kultur mohou být také testovány tímto testem.

  • Vzorek je odebrán z plné krve a je přidán do mikrozkumavky s pufrem.
  • Výsledek testu může být odečítán v časovém rozmezí 10 až 30 minut po přidání vzorku na kartu.
  • Pozitivní vzorek vytvoří viditelnou linii nahromaděním koloidních zlatých částic v testovací oblasti označené písmenem T.
  • Koloidní zlaté částice se navážou také v kontrolní oblasti označené písmenem C a vytvoří viditelnou linii, což znamená, že test funguje správně.

Pozitivní výsledek by měl být potvrzen metodou PCR nebo přímou izolací viru. Nemocní pacienti, kteří vyjdou testem jako negativní by měli být přetestováni za dva až tři týdny.

Ve třech na sobě nezávislých studiích byla určena specifita testu 98,6 % a senzitivita testu 91,9 %, negativní prediktivní hodnota 97,9 % a pozitivní prediktivní hodnota 96,2 %. Jako referenční metody byly použity IFA a izolace viru.

 

Kat. č. Balení Cena bez DPH DPH  
F1006-AG04 1 test 262.50 Kč / € 10.50 21 % Koupit

Žádné dokumenty.

Může vás ještě zajímat

Rychlé testy

Eli-Pack FOB test

Těhotenské testy

Drogové testy

Rukavice

Běžné vyšetřovací rukavice

Sterilní rukavice

Speciální rukavice (chemo)